WYDARZENIA

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku

W dniu 2 lipca 2022 r. w naszej szkole miała miejsce wyjątkowa uroczystość - Jubileusz 50-lecia istnienia szkoły połączony z VII Zjazdem Absolwentów. Obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Opatówku w intencji wszystkich uczniów i pracowników szkoły, sprawowaną w koncelebrze przez ks. Prałata Władysława Czamarę i ks. Łukasza Rau.

W dn. 2 czerwca 2022 r., po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, odbył się w naszej szkole, kolejny, XIII Mityng Lekkoatletyczny dla uczniów szkół podstawowych o Puchar Starosty Kaliskiego.

W dniach 27 i 28 maja na terenie Kampusu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyły się eliminacje centralne - Finał XLV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

Uczniowie rywalizowali w 11 blokach tematycznych: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, ogrodnictwo, gastronomia, technologia żywności, agrobiznes, leśnictwo, ochrona i inżynieria środowiska, architektura krajobrazu oraz weterynaria.