DLA DOROSŁYCH

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku

Kształcenie zgodnie z podstawami programowymi kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego wprowadzonymi rozporządzeniem MEN z 16 maja 2019 r. (Dz.U. z 2019 poz. 991 ze zm.)

Sesja 1. 2024 ZIMA  

Termin składania deklaracji na sesję 2024 ZIMA:

do 15 września 2023 r.

Termin główny: 

9 – 20 stycznia 2024 r.

Część pisemna

10 – 15 stycznia 2024 r.

Część praktyczna

model „d”  

9 stycznia 2024 r.

model „w”, „wk” i „dk”  

9 – 20 stycznia 2024 r.

Harmonogram dla kwalifikacji – por.

Załącznik 1

Termin dodatkowy: 

29 – 30 stycznia 2024 r.

Część pisemna

29 stycznia 2024 r.

Część praktyczna

model „d”

30 stycznia 2024 r.

model „w”, „wk” i „dk”

 30 stycznia 2024 r.

Termin ogłoszenia i przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu zawodowego  dla sesji 2024 ZIMA 

27 marca 2024 r. 

Data zamieszczana na certyfikatach i dyplomach jako data wydania certyfikatów kwalifikacji zawodowych dla sesji 2024 ZIMA oraz jako data wydania dyplomów zawodowych dla sesji 2024 ZIMA oraz jako data zdania egzaminu zawodowego w tej sesji

27 marca 2024 r.  

Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe certyfikatów kwalifikacji zawodowych dla sesji 2024 ZIMA oraz termin przekazania szkołom dyplomów zawodowych dla sesji 2024

ZIMA 

do 8  kwietnia 2024 r. 

Termin przekazania szkołom dyplomów zawodowych dla absolwentów technikum, którzy ukończą szkołę  26 kwietnia 2024 r.  oraz data zamieszczana na dyplomach zawodowych dla tych absolwentów

24 maja 2024 r.

         

 

Sesja 2. 2024 LATO  

Termin składania deklaracji na sesję 2024 LATO:

do 7 lutego 2024 r.

W przypadku ponownego przystępowania do egzamin przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji 2024 ZIMA  – do 4 kwietnia 2024 r.

 

Termin główny:

 

3 – 19 czerwca 2024 r. 

Część pisemna

4 – 10 czerwca 2024 r.

Część praktyczna

model „d”

3 czerwca 2024 r.

model „w”, „wk” i „dk”

3 – 19 czerwca 2024 r. 

 Harmonogram dla kwalifikacji – por.

Załącznik 1

Termin dodatkowy: 

 

27 – 28 czerwca 2024 r.

Część pisemna

27 czerwca 2024 r.

Część praktyczna

model „d”

28 czerwca 2024 r.

model „w”, „wk” i „dk”

 28 czerwca 2024 r.

Termin ogłoszenia i przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu zawodowego dla sesji 2024 LATO 

30 sierpnia 2024 r.  

Data zamieszczana na certyfikatach i dyplomach jako data wydania certyfikatów kwalifikacji zawodowych dla sesji 2024 LATO oraz jako data wydania dyplomów zawodowych dla sesji 2024 LATO oraz jako data zdania egzaminu zawodowego w tej sesji

30 sierpnia 2024 r

           

W załączniku umieszono REGULAMIN ORGANIZACJI I ZALICZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO obowiazujący wszystkich słuchaczy.

 

Załączniki:
Pobierz plik (regulamin KKZ.doc)regulamin KKZ.doc[ ]60 kB

W załączniku umieszczony został wzór strony tytułowej do pisemnych prac zaliczeniowych, jakie są wykonywane przez słuchaczy LOD oraz kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Wszystkie prace pisemne składane do nauczycieli powinny być opisane zgodnie ze wzorem. 

 

Załączniki:
Pobierz plik (wzór strony.docx)wzór strony.docx[ ]20 kB