WYDARZENIA

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku

W maju w ramach programu „ARS, jak dbać o miłość?” odbył się etap szkolny konkursu plastycznego na kolaż pod hasłem „nie daj się uzależnieniom”.

Organizatorem konkursu była Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Kaliszu.

Cele konkursu:

  1. Poszerzenie wiedzy młodzieży nt. zagrożeń związanych z nadużywaniem alkoholu oraz  stosowaniem środków psychoaktywnych.
  2. Zwrócenie uwagi jak wiele można stracić, będąc osobą uzależnioną od środków psychoaktywnych i alkoholu.
  3. Zachęcenie społeczeństwa do życia wolnego od nałogów.
  4. Stworzenie możliwości zaprezentowania ciekawych pomysłów i rozwijania własnej inwencji twórczej.
  5. Kształtowanie odpowiedzialności za własne zdrowie.

Do etapu szkolnego zgłoszonych zostało 6 prac; komisja konkursowa przyznała następujące miejsca:

I miejsce - Andrii Zinkevych - klasa Ic

II miejsce - Talar Nel - klasa IIIa

III miejsce - Magdalena Wojciechowska - klasa Ia

Wszystkim uczestnikom gratulujemy ciekawych pomysłów. Nagrodzone prace zostały przekazane do etapu powiatowego.

Dziękujemy koordynatorom szkolnym p. Magdalenie Krzywda oraz p. Jerzynie Bryła za wsparcie uczestników konkursu.

 Anna Wojewoda