DOKUMENTY SZKOLNE

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku

W załączniku znajduje się procedura określająca zasady organizacji zajęć dydaktycznych w sytuacji pandemii.