zespół przedmiotów zawodowych
Plan pracy Zespołu Przedmiotów Zawodowych 2017/2018 Drukuj Email
Wpisany przez JarosławKuczyński   
środa, 20 września 2017 08:46

Plan pracy Zespołu Przedmiotów Zawodowych w ZS im. S. Mikołajczyka w Opatówku w roku szkolnym 2017/2018.

W skład Zespołu Przedmiotów Zawodowych wchodzą nauczyciele kształcenia zawodowego z pionu technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. W ramach Zespołu działają: kółko ogrodnika, kółko florystyczne, kółko komputerowe, kółko techniczno - motoryzacyjne, koło młodych przyrodników.

Lp

Data

                                           Treść działań

   Odpowiedzialni

 

30.VIII.2017

Zaliczenie praktyk wakacyjnych w klasach technikum

D.Waszak, wychowawcy klas.

 

2.IX.2017

Przegląd i konserwacja pracowni komputerowych 1,2,3

S. Przybyłek I.Kasprzak

 

5.IX.2017

Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy Zespołu na rok szkolny 2017/2018

J.Kuczyński, Zespół

 

5.IX.2017

Przydział czynności dla nauczycieli przedmiotów zawodowych

J.Kuczyński

 

5.IX.2017

Plan produkcji na rok 2018

J. Kuczyński

 

09-10.IX. 2017

Stoisko promocyjne szkoły ,, Dni Ogrodnika w Gołuchowie

S. Janiczak -Malewska

D. Jakóbczak,A Wojewoda,

D. Waszak

 

IX.2017

Nowości w firmach produkujących sprzęt rolniczy.

P.Jaskuła, P.Skórski

 

IX.2017

Obsługa i instruktaż jazdy samochodem.

D. Narczyński

 

22.IX.2017

Wycieczka na wystawę ,,Agroshow ''- Bednary

P. Skórski, W. Abkowicz, E.Janiak Góźdź , U. Wierucka, P. Jaskuła, D. Jakóbczak, I. Kasprzak, D. Waszak S. Lipczyńska

 

IX 2017

Przygotowanie wystawy jesiennej podczas spotkania z rodzicami

D.Jakóbczak

 

IX.2017

Zorganizowanie wystawy tematycznej

D.Jakóbczak

 

X ,XI 2017

Przygotowanie do zewnętrznego egzaminu państwowego na kategorie B

D.Narczyński

 

X..2017

Akcja ochrony kasztanowców.

U.Wierucka

 

XI.2017

Przygotowanie wystawy jesiennej podczas spotkania z rodzicami

S.Lipczyńska, M.Kruszakin

 

XI 2017

Wycieczka do tłoczni oleju rzepakowego w Kożminie Wielkopolskim

Wycieczka do Biogazowni rolniczej - Borzęciczki firma Mróz

P.Jaskuła

 

XI.2017

Wycieczka do Wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego w Kaliszu

D.Narczynski

 

XI.2017

Kompletacja pomocy dydaktycznych na zapleczu 105A

P.Jaskuła

 

XI.2017

Stworzenie kopii zapasowej serwisu Zsogrodnik

S. Przybyłek

 

XI.2017

Zorganizowanie wystawy tematycznej z sadownictwa

D.Jakóbczak, A.Wojewoda           D. Waszak, M. Radziemska

 

XI-XII.2017

Konkurs wiedzy na temat AIDS/HIV

I.Kurdwanowska

 

Jesień 2017

Przygotowanie i przeprowadzenie I i II etapu Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

D. Jakóbczak, M. Radziemska

S. Malewska, D. Waszak, A.Wojewoda,P Skórski, M. Kruszakin

 

XII.2017

Konkurs „ Bożonarodzeniowa dekoracja klasy

S.Lipczyńska,

 

XII.2017

Zorganizowanie wystawy tematycznej „Aranżacja bożonarodzeniowa”

S.Lipczyńska,

 

XII 2017

Wycieczka do firmy Rolserwis - Szosa Turecka

W.Abkowicz

 

I..2018

Wystawa Projektów z zakresu OŹE - II piętro

P.Jaskuła

 

I .2018

Szkolny Etap Olimpiady Ekologicznej.

U.Wierucka,D.Jakóbczak, I.Kurdwanowska

 

II.2018

Wyjazd na Targi Gardenia w Poznaniu – pokazy florystyczne

S.Lipczyńska,

 

II-III.2018

Zorganizowanie wystawy tematycznej z nasiennictwa.

D.Jakóbczak

 

III 2018

Wycieczka do Firmy New Holland

P.Skórski

 

III.2018

Wycieczka na „Orli Staw”

U.Wierucka,

I.Kurdwanowska

 

Rok szkolny 2017/2018

Zajęcia przygotowujące do Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

Damian Jakóbczak, Dominik Waszak, Piotr Skórski, Sylwia Janiczak-Malewska

 

XII 2017,

III 2018

Promocja szkoły poprzez lekcje pokazowe w gimnazjach oraz Dniach Otwartych Szkoły

Sylwia Janiczak-Malewska

 

Wiosna 2018, jesien 2018

Uprawa warzyw   mało znanych i zapomnianych.

Damian Jakóbczak, Sylwia Janiczak-Malewska

 

III 201

Konkurs „Wiosenna kompozycja

S.Lipczyńska,

 

IV 2018

Przygotowanie młodzieży do Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK.

P.Jaskuła

 

IV 2018

Aranżacja stoiska mechanizacyjnego w czasie dni otwartych szkoły

„Technik Mechanizacji rolnictwa i Agrotronik” przy sali 105

P.Jaskuła

 

IV 2018

Aranżacja stoiska promującego szkołę podczas Targów Edukacyjnych w Kaliszu ( wiosna).

S.Lipczyńska,

 

IV 2018

Aranżacja stoiska w czasie dni otwartych szkoły. Promocja zawodów ogrodniczych

Damian Jakóbczak, Dominik Waszak, Piotr Skórski, Sylwia Janiczak-Malewska, U Wierucka

 

IV.2018 – VI.2018

Wykonanie sezonowych nasadzeń na terenie Szkoły roślinami ozdobnymi.

M. Kruszakin

 

V..2018

Wycieczka do Muzeum Historii Rolnictwa w Szreniawie oraz Ogrodu Botanicznego i Palmiarni w Poznaniu.

Damian Jakóbczak,

Dominik Waszak

 

IX 2017-VI 2018

Prowadzenie kroniki kółka ogrodnika.

D. Jakóbczak,

 

IX 2017-VIII 2018

Organizacja, pilotowanie i rozliczanie staży zagranicznych uczniów ZS im S. Mikołajczyka w Opatówku.

 

J. Kuczyński

 

IX 2017-VIII 2018

Organizacja i rozliczanie praktyk sezonowych – jesiennych, wiosennych i letnich w roku szkolnym 2017/2018

 

J. Kuczyński

 

IX 2017-VI 2018

Organizacja i kontrola zajęć praktycznych w gospodarstwach indywidualnych i kwiaciarniach

J. Kuczyński, nauczyciele zawodu

 

Sesje egzaminacyjne 2018

Przygotowanie stanowisk do wykonywania zadań egzaminacyjnych w części praktycznej

S.Lipczyńska, M.Kruszakin

P.Skórski, I.Kasprzak

 

Rok szkolny 2017/2018

Zajęcia ćwiczeniowe z przedmiotów zawodowych

Anna Wojewoda, Damian Jakóbczak, M. Radziemska

 

Rok szkolny 2017/2018

Pielęgnacja kolekcji roślin chronionych w Polsce.

U.Wierucka

 

Przed każdą sesją

Przygotowanie pracowni komputerowych do zajęć z nauki zawodu

I. Kasprzak, S.Przybyłek

 

Zima 2017/2018

Remonty w obiekcie szklarniowym Szkolnego Warsztatu Ćwiczeń Praktycznych

P. Skórski, I.Kasprzak, J. Kuczyński

 

Po ustaleniu

Organizacja szkoleń dla uczniów i rolników

E. Janiak Góźdź, D.Waszak

 

IX.-XI.2017

IV.-V.2018

Produkcja drzew i krzewów ozdobnych na potrzeby Szkolnego Warsztatu Ćwiczeń Praktycznych i egzaminu zewnętrznego

U.Wierucka

 

IX.-XI.2017

III.-VI2018

Opieka nad Parkiem Przyszkolnym

P. Skórski

 

Wiosna 2018

Przygotowanie terenu Szkoły, boiska sportowego na potrzeby XXI Targów Ogrodniczo-Rolniczych i Działkowych – wiosna 2018

Zespół

 

VI .2018

Przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów z przygotowania zawodowego w Ośrodku Egzaminacyjnym

M. Janiak, S. Janiczk – Malewska, J. Kuczyński

 

VI.2018

Rozliczenie praktyk zawodowych i zajęć praktycznych w roku szkolnym

J. Kuczyński, wychowawcy

 

VI.2018

Opracowanie harmonogramu praktyk wakacyjnych

J. Kuczyński

 

 

Więcej…