dokumenty szkolne
1 Zestaw programów nauczania i podręczników na rok szkolny 2017/2018
2 Arkusz analizy pracy własnej nauczyciela w roku 2016-2017
3 Dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb uczniów.
4 Regulamin przyznawania tytułu "Najlepszego Absolwenta szkoły"
5 Regulamin Konkursu plastycznego dla młodzieży - "Patron Mojej Szkoły"; "Patriotyzm"
6 Statut Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku
7 Program Wychowawczy
8 Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2016/2017
9 Plan pracy szkoły w roku 2016/2017.
10 Wykaz podręczników obowiazujących w roku szkolnym 2016/*2017
11 Arkusz analizy pracy własnej nauczyciela
12 Plan nadzoru pedagogicznego na rok 2015/2016
13 Wewnątrzszkolny System Oceniania zatwierdzony w 2015 r.
14 Plan pracy szkoły na rok 2015/2016.
15 Wykaz podręczników obowiazujących w roku szkolnym 2015/*2016
16 Regulamin Dziennika Elektronicznego
17 Regulamin staży zagranicznych
18 Propozycje ankiet do prowadzenia autowealuacji
19 Druk arkusza obserwacji zajęć dydaktycznych
20 Szablon projektu planu rozwoju zawodowego nauczyciela.
21 Plan pracy szkoły na rok 2014/2015.
22 Dokumenty związane z organizacją wycieczek szkolnych na rok 2014/2015
23 Podstawy programowe do kształcenia w zawodach.
24 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
25 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ
26 REGULAMIN RADY RODZICÓW
27 REGULAMIN BIBLIOTEKI
28 REGULAMIN INTERNATU