zawód opiekunka środowiskowa Drukuj Email

Opiekunka środowiskowa zajmuje się pielęgnowaniem oraz dbaniem o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych. Pomaga podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych takich jak robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, pranie.  Udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia podopiecznego oraz mobilizuje podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania jego zainteresowań.

 

       Kwalifikacje  zawodowe :

K 1 -  Wykonywanie usług opiekuńczych (Z.5.)

Słuchacz ma również  możliwość:

$1·         zdobycia certyfikatów w ramach szkoleń pedagogiczno - socjalnych

$1·         nawiązania współpracy z instytucjami niosącymi pomoc socjalną

$1·         udziału w szkoleniach pierwszej pomocy przedmedycznej

 Absolwent Kosmetyki może podjąć pracę w:

$1·         domy i ośrodki pomocy społecznej

$1·         wszystkie instytucje opiekuńcze

$1·         placówki paliatywne

$1·         domy samotnych matek

prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie opieki środowiskowej

 

NASZA SZKOŁA

 • pwh05.jpg
 • az01.jpg
 • az02.jpg
 • bd03.jpg
 • sp09.jpg
 • bd02.jpg
 • sp02.jpg
 • bkp05.jpg
 • i02.jpg
 • sp07.jpg
 • az05.jpg
 • i04.jpg
 • sp05.jpg