Liceum Ogólnokształcące o profilu matematyczno-informatycznym Drukuj Email

umożliwiamy Ci:

-  naukę technologii informatycznych

   internetowych i sieciowych na różnych

   platformach sprzętowych

-  realizowanie programu matematyki przy

   wykorzystaniu komputerów

-  w ramach przedmiotu informatyka realizację

   zagadnień z grafiki komputerowej

-  wykłady i ćwiczenia tematyczne w ramach

   współpracy z uczelniami wyższymi

-  wycieczki przedmiotowe na wyższe uczelnie

   i do nakładów przemysłowych

-  przygotowanie do olimpiad i konkursów

-  rozwijanie umiejętności posługiwania się  

   językiem angielskim zawodowym

 

Nauka w klasie matematyczno-informatycznej

Przygotowuje do studiowania na kierunkach:

- matematycznych

- informatycznych

- ekonomicznych

- inżynierskich

- technicznych

 

NASZA SZKOŁA

 • sp08.jpg
 • sp07.jpg
 • sp12.jpg
 • sp02.jpg
 • bkp02.jpg
 • pwh04.jpg
 • sp09.jpg
 • bd04.jpg
 • bd06.jpg
 • az03.jpg
 • az05.jpg
 • sp06.jpg
 • bd03.jpg