Liceum Ogólnokształcące o profilu matematyczno-informatycznym Drukuj Email

umożliwiamy Ci:

-  naukę technologii informatycznych

   internetowych i sieciowych na różnych

   platformach sprzętowych

-  realizowanie programu matematyki przy

   wykorzystaniu komputerów

-  w ramach przedmiotu informatyka realizację

   zagadnień z grafiki komputerowej

-  wykłady i ćwiczenia tematyczne w ramach

   współpracy z uczelniami wyższymi

-  wycieczki przedmiotowe na wyższe uczelnie

   i do nakładów przemysłowych

-  przygotowanie do olimpiad i konkursów

-  rozwijanie umiejętności posługiwania się  

   językiem angielskim zawodowym

 

Nauka w klasie matematyczno-informatycznej

Przygotowuje do studiowania na kierunkach:

- matematycznych

- informatycznych

- ekonomicznych

- inżynierskich

- technicznych

 

NASZA SZKOŁA

 • i03.jpg
 • sp01.jpg
 • i05.jpg
 • sp04.jpg
 • az01.jpg
 • bkp03.jpg
 • pwh03.jpg
 • sp05.jpg
 • i01.jpg
 • bkp04.jpg
 • az09.jpg
 • bkp05.jpg
 • pwh01.jpg