OFERTA EDUKACYJNA DLA MŁODZIEŻY Drukuj Email
  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 profil ogólny 

  TECHNIKUM
 technik ogrodnik  technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 technik informatyk  technik architektury krajobrazu 
 technik obsługi
turystycznej
 technik agrobiznesu
  BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
 ogrodnik  mechanik-operator
pojazdów i maszyn
rolniczych
 fryzjer  kucharz
 pszczelarz  rybak śródlądowy
rolnik operator maszyn leśnych
 

NASZA SZKOŁA

 • sp10.jpg
 • sp09.jpg
 • pwh03.jpg
 • az05.jpg
 • bkp05.jpg
 • logozsogrodnika.gif
 • sp11.jpg
 • az02.jpg
 • bkp01.jpg
 • sp05.jpg
 • sp07.jpg
 • sp04.jpg
 • az03.jpg