sprawozdanie z pracy zespołu wychowawców internatu Drukuj Email
Wpisany przez ElżbietaSzymczak   
środa, 27 czerwca 2012 10:24

SPRAWOZDANIE Z PRACY INTERNATU W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

OPRACOWAŁA ELŻBIETA SZYMCZAK

 

Skład zespołu: Agnieszka Marciniak, Daniel Kupczyk, Elżbieta Szymczak, Elżbieta Trzcińska, Jerzy Dubanowicz, Karolina Matyja, Lidia Kiczka, Magdalena Grzelińska, Magdalena Krzywda, Małgorzata Orczykowska, Małgorzata Rudowicz, Wanda Pietrzykowska.

Spotkania Zespołu odbyły się : 06.09.2011r., 10.11.2011r,15.11.2011r., 07.12.2011r,14.04.2012r.,19.06.2012r.

L.P.

ZADANIA/PRZEDSIĘWZIĘCIA

REALIZACJIA

1.

Zakwaterowanie Wychowanków.

Wrzesień 2011r.

2..

 

Zapoznanie wychowanków z Regulaminem mieszkańca internatu.

Zapoznanie wychowanków z harmonogramem dnia, zasadami zwolnień, wyjść i wyjazdów z internatu oraz z obowiązkami dyżurnych. Zapoznanie z zasadami ewakuacji i przepisami ppoż

Wrzesień 2011r.

3.

Wybór samorządu internatu

Wrzesień 2011

4.

Zapewnienie apteczki

Cały rok szkolny 2011/2012

5.

Zapewnienie warunków do utrzymania higieny osobistej.

Cały rok szkolny 2011/2012

6.

Stwarzanie klimatu wzajemnej przyjaźni oraz zaufania. Zwracanie uwagi na przestrzeganie prawidłowych zasad w grupie. Rozmowy indywidualne. Poznawanie warunków rodzinnych i materialnych wychowanków

Cały rok szkolny 2011/2012

7.

Rozwijanie zainteresowań i aspiracji młodzieży. Umożliwienie wychowankom udziału
 w zajęciach pozaszkolnych na terenie szkoły i poza nią. Propagowanie zainteresowań  wydarzeniami w kraju i na świecie.

Dbanie o prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny wychowanków.(korzystanie z sali gimnastyczne w szkole)

Cały rok szkolny 2011/2012