plan pracy koła sportowego Drukuj Email
Wpisany przez JerzyDubanowicz   
poniedziałek, 20 września 2010 00:00

 

Plan pracy Szkolnego Koła Sportowego przy ZS w Opatówku  w roku szkolnym 2010/2011   

1. Cele zajęć:  

 -          rozwijanie sprawności i aktywności fizycznej oraz zainteresowań sportowych  uczniów

-          wyrabianie zdrowych nawyków spędzania czasu wolnego

-          kształtowanie odporności fizycznej i psychicznej

-          doskonalenie pracy w zespole ( zrozumienie zasad odpowiedzialności i bezpieczeństwa )

-          przygotowywanie uczniów do zawodów sportowych  

 

2. Zajęcia SKS prowadzone będą przez nauczycieli w następujących dyscyplinach :  

-          piłka siatkowa dziewcząt         

 -          piłka siatkowa chłopców

J. Dubanowicz

D. Kupczyk

-          gimnastyka przy muzyce W. PietrzykowskaA. Marciniak

 

 3. Organizacja imprez szkolnych:                                                                                                               

  -    Mistrzostwa szkoły w piłce siatkowej dziewcząt (A. Marciniak,.                                                                                            W Pietrzykowska )  -   

  -    Mistrzostwa szkoły w piłce siatkowej chłopców ( D. Kupczyk )

( październik              -grudzień )
  -    Mistrzostwa szkoły w halowej piłce nożnej chłopców  (D. Kupczyk ) ( listopad - styczeń)

  -    Mistrzostwa szkoły w piłce koszykowej dziewcząt(W. Pietrzykowska) 

  -    Mistrzostwa szkoły w piłce koszykowej chłopców (J. Dubanowicz )      

( styczeń                    

- marzec )

  -    Mistrzostwa szkoły w tenisie stołowym dziewcząt ( A. Marciniak ) 

  -    Mistrzostwa szkoły w tenisie stołowym chłopców ( J. Dubanowicz )

( marzec )

( marzec )

  -    IV Mityng LA ( wszyscy nauczyciele w-f )                                                                ( maj )
  -    Mecze Nauczyciele – Uczniowie ( p. nożna, siatkowa, koszykowa ) (rok szkolny )

   

4. Udział w imprezach Szkolnego Związku Sportowego :  ( wg kalendarza imprez   sportowych  SZS )   

 -          sztafetowe biegi przełajowe

-          tenis stołowy

-          indywidualne mistrzostwa w lekkoatletyce

-          indywidualne mistrzostwa w biegach przełajowych

-          piłka nożna chłopców

-          piłka siatkowa chłopców

-          piłka siatkowa dziewcząt

-          piłka koszykowa dziewcząt

-          piłka koszykowa chłopców

-          plażowa piłka siatkowa dziewcząt

-          plażowa piłka siatkowa chłopców  

 

5. Udział w imprezach RW LZS: ( wg kalendarza imprez sportowych LZS ) 

-          Mistrzostwa w tenisie stołowym

-          Indywidualne mistrzostwa w biegach przełajowych

-          Piłka siatkowa dziewcząt i chłopców  

 

6. Organizacja imprez ( poza sportowych ) : 

 a ) Współpraca z Samorządem Uczniowskim :

 -          pomoc przy organizowaniu uroczystości szkolnych 

b ) Współpraca ze Szkolnym Kołem PTTK

– pomoc w organizacji rajdów.

 

 7. Konserwacja i naprawa sprzętu sportowego.                                                

 

Opracował: J. Dubanowicz