Jubileusz 45-lecia istnienia szkoły i VI Zjazd Absolwentów Drukuj Email
Wpisany przez Komitet Organizacyjny   
poniedziałek, 03 lipca 2017 16:05

W dniu 1 lipca w naszej szkole odbyło się niezwykłe i ważne wydarzenie, jakim jest Jubileusz 45-lecia Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku. Uroczystości związane z obchodami jubileuszu  połączone zostały z VI Zjazdem Absolwentów, a zapoczątkowane mszą św. odprawioną w intencji pracowników, emerytów oraz absolwentów szkoły. Mszę odprawił absolwent szkoły ks. dr Piotr Górski w koncelebrze z ks. Mariuszem Kubisiakiem. Po uroczystościach w kościele wszyscy uczestnicy zgromadzili się przed budynkiem szkoły, gdzie nastąpiło oficjalne powitanie zaproszonych gości, przedstawicieli  firm partnerskich, byłych i obecnych  pracowników oraz Absolwentów.

„To niezwykły honor i zaszczyt móc Państwa witać, spotykać, gościć” - tymi słowami powitania dokonała pani Sylwia Janiczak Malewska – wicedyrektor ds. pedagogicznych. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in.: Jan Adam Kłysz – wicestarosta Kaliski, Jolanta Golicka – Kierownik Biura Oświaty, Zdrowia, Sportu i Kultury, Wioleta Przybylska – Dyrektor Wydziału Promocji, Informacji i Obsługi Rady Powiatu Kaliskiego, Magdalena Grzelińska – wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Kaliszu, Mariusz Małoburski – Radny Rady Gminy Opatówek.

 „Opatówecki „Ogrodnik” jako szkoła, nigdy nie była jedynie miejscem czy instytucją, ale zawsze zwartą społecznością stworzoną przez pokolenia uczniów i ich rodziców, nauczycieli, którzy oddali szkole swoje umiejętności, entuzjazm i serce. Wokół szkoły zawsze gromadziły się osoby twórcze i kreatywne, poszukujące najlepszych rozwiązań. Dzięki ich entuzjazmowi i zaangażowaniu udało się stworzyć Naszą Szkołę taką, jaką widzimy ją dzisiaj.

Jestem przekonana, że dzisiejszy dzień będzie też świętem wspomnień absolwentów – przywoływania w pamięci kolegów, koleżanek, nauczycieli, ale także świętem wzruszeń. Powrót do szkoły to bowiem powrót do tego, co w pamięci ocalało jako obraz najpiękniejszych lat życia.

Dzisiejsza uroczystość przypomina, że w naszej szkole najważniejszy zawsze był uczeń, duszą szkoły – nauczyciel, a dumą  - jej absolwenci, którzy wiedzę tutaj zdobytą potrafili odpowiednio wykorzystać. Bo jak powiedział Goethe „Sama wiedza to za mało, musi ona jeszcze znaleźć zastosowanie”.

Dlatego dziękuję Wam za okazany związek uczuciowy ze szkołą, bo wracając po latach na kolejny Zjazd Koleżeński, by jeszcze raz, odświeżyć wspomnienia i zabrać je ze sobą w nieznaną przyszłość, dajecie świadectwo o naszej szkole”

W tych kilku zdaniach pani wicedyrektor zawarła całą istotę funkcjonowania i charakter naszej szkoły.

Z kolei o planach na przyszłość mówił pan dyrektor Marek Janiak: „Naszym celem jest zaspokojenie oczekiwań uczniów poprzez stworzenie nowoczesnej bazy dydaktycznej na miarę XXI wieku. Dlatego też wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Kaliszu pozyskaliśmy środki finansowe na przebudowę i wyposażenie zaplecza na  potrzeby funkcjonowania nowoczesnych warsztatów szkolnych. Koszt tej inwestycji sięga 2,5  miliona złotych. Prace budowlane rozpoczną się jeszcze w tym roku, a wyposażenie obiektów w wysokospecjalistyczny, nowoczesny sprzęt, materiały i pomoce dydaktyczne będzie realizowane od grudnia 2017 r.”

Po oficjalnych przemówieniach nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Tego zaszczytu dostąpiła absolwentka szkoły - wicedyrektor Sylwia Janiczak Malewska w obecności Pana Wicestarosty Jana Adama Kłysza i Dyrektora Szkoły Pana Marka Janiaka. Po oficjalnych wystąpieniach uczestnicy uroczystości obejrzeli część artystyczną w wykonaniu naszej młodzieży oraz zaproszonych absolwentów.

Dopełnieniem uroczystości były spotkania, rozmowy oraz wspólna zabawa absolwentów do białego rana. Mamy nadzieję, że wszystkie oczekiwania uczestników zostały spełnione i będziemy mogli liczyć na uczestnictwo wszystkich przy okazji następnego jubileuszu.

Na zakończenie pragniemy podziękować wszystkim tym osobom i instytucjom, które wsparły nas w zorganizowaniu tego przedsięwzięcia.

 

Komitet Organizacyjny