Sprawozdanie z działalności Zespołu Przedmiotów Zawodowych Drukuj Email
Wpisany przez Zespół przedmiotów zawodowych   
poniedziałek, 26 czerwca 2017 13:02

 

Sprawozdanie z pracy Zespołu Przedmiotów Zawodowych

w Zespole Szkół im. S. Mikołajczyka w Opatówku w roku szkolnym 2016/2017.

W skład Zespołu Przedmiotów Zawodowych wchodzą nauczyciele kształcenia zawodowego. W ramach Zespołu działają: kółko ogrodnika, kółko florystyczne, kółko komputerowe, kółko techniczno -  motoryzacyjne, koło młodych przyrodników.

Lp

Data

                                         Treść działań

    Odpowiedzialni

 1.  

29.VIII.2016

Zaliczenie praktyk wakacyjnych w klasach technikum

D.Waszak, wychowawcy klas.

 1.  

2.IX.2016

Przegląd i konserwacja pracowni komputerowych 1,2,3

S. Przybyłek I.Kasprzak

 1.  

5.IX.2016

Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy Zespołu na rok szkolny 2015/2016

D.Waszak, Zespół

 1.  

5.IX.2016

Przydział czynności dla nauczycieli przedmiotów zawodowych

D.Waszak

 1.  

5.IX.2016

Plan produkcji na rok 2017

D.Waszak

 1.  

10-11.IX. 2016

Stoisko promocyjne szkoły ,, Dni Ogrodnika w Gołuchowie

 S. Janiczak -Malewska

D. Jakóbczak,A Wojewoda,

D. Waszak

 1.  

IX.2016

Nowości w firmach produkujących sprzęt rolniczy.

P.Jaskuła, P.Skórski

 1.  

IX.2016

Obsługa i instruktaż jazdy samochodem.

D. Narczyński

 1.  

18.IX.2016

Wycieczka na wystawę ,,Agroshow ''- Bednary

P. Skórski,  W. Abkowicz, E.Janiak Góżdz , U. Wierucka, P. Jaskuła, D. Jakóbczak, I. Kasprzak, A.Wojewoda

 1.  

IX 2016

Przygotowanie wystawy jesiennej podczas spotkania z rodzicami

D.Jakóbczak

 1.  

IX.2016

Zorganizowanie wystawy tematycznej z nasiennictwa

D.Jakóbczak

 1.  

X-XI. 2016

Przygotowanie do zewnętrznego egzaminu państwowego  na kategorie B

D.Narczyński

 1.  

X.2016

Przeprowadzenie konkursu ,,Historia polskiej techniki”

P.Jaskuła

 1.  

X..2016

Akcja ochrony kasztanowców.

U.Wierucka

 1.  

XI.2016

Przygotowanie wystawy jesiennej podczas spotkania z rodzicami

S.Lipczyńska,

 1.  

XI.2016

Wycieczka do Wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego w Kaliszu

D.Narczynski

 1.  

XI.2016

Kompletacja pomocy dydaktycznych na zapleczu 105A

P.Jaskuła

 1.  

XI.2016

Stworzenie kopii zapasowej serwisu Zsogrodnik

S. Przybyłek

 1.  

XI.2016

Zorganizowanie wystawy tematycznej z sadownictwa

D.Jakóbczak, A.Wojewoda            D. Waszak

 1.  

XI-XII.2016

Konkurs wiedzy na temat AIDS/HIV

I.Kurdwanowska

 1.  

Jesień 2016

Przygotowanie i przeprowadzenie I i II etapu Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

E. Domagała, D. Jakóbczak,

S. Malewska, D. Waszak, A.Wojewoda,P Skórski

 1.  

XII.2016

Konkurs „ Bożonarodzeniowa dekoracja klasy – ŚWIĄTECZNY STÓŁ I OKNO”

S.Lipczyńska,

 1.  

XII.2016

Zorganizowanie wystawy tematycznej „Aranżacja bożonarodzeniowa”

S.Lipczyńska,

 1.  

XII 2016

Wycieczka do firmy Rolserwis - Szosa Turecka

W.Abkowicz

 1.  

I.2017

Wystawa Projektów z zakresu OŹE -  II piętro

P.Jaskuła

 1.  

I.2017 

Szkolny Etap Olimpiady Ekologicznej.

U.Wierucka,D.Jakóbczak, I.Kurdwanowska

 1.  

II.2017

Wyjazd na Targi Gardenia w Poznaniu – pokazy florystyczne

S.Lipczyńska,

 1.  

II-III.2017

Zorganizowanie wystawy tematycznej z nasiennictwa.

D.Jakóbczak

 1.  

II 2017

Wycieczka do tłoczni oleju rzepakowego w Kożminie Wielkopolskim

Wycieczka do Biogazowni rolniczej -  Borzęciczki firma Mróz

W.Abkowicz, I.Kasprzak

 1.  

III 2017

Wycieczka do Firmy New Holland

P.Skórski

 1.  

III.2017 

Wycieczka do „Orli Staw”

U.Wierucka,

I.Kurdwanowska

 1.  

Rok szkolny 2016/2017

Zajęcia przygotowujące do Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

Damian Jakóbczak, Dominik Waszak, Piotr Skórski, Sylwia Janiczak-Malewska

 1.  

XII 2016,

III. 2017

Promocja szkoły poprzez lekcje pokazowe w gimnazjach oraz Dniach Otwartych Szkoły

Sylwia Janiczak-Malewska

 1.  

Wiosna 2016, jesien 2017

Uprawa warzyw  mało znanych i zapomnianych.

Damian Jakóbczak,  Sylwia Janiczak-Malewska

 1.  

III 2017

Konkurs „Wiosenna kompozycja w szkle

S.Lipczyńska, M.Kruszakin

 1.  

IV 2017

Przygotowanie młodzieży do Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK.

P.Jaskuła

 1.  

IV 2017

Aranżacja stoiska mechanizacyjnego w czasie dni otwartych szkoły

 „Technik Mechanizacji rolnictwa i Agrotronik” przy sali 105

P.Jaskuła

 1.  

IV 2017

Aranżacja stoiska promującego szkołę podczas Targów Edukacyjnych w Kaliszu ( wiosna).

S.Lipczyńska, M.Kruszakin

 1.  

IV 2017

Aranżacja stoiska  w czasie dni otwartych szkoły Promocja zawodów ogrodniczych

Damian Jakóbczak, Dominik Waszak, Piotr Skórski, Sylwia Janiczak-Malewska, U Wierucka E.Domagała

 1.  

12.IV.2017

Wycieczka do kombinatu Kietrz

P.Jaskuła,I.Kasprzak,W.Abkowicz

 1.  

IV.2016 – VI.2017

Wykonanie sezonowych nasadzeń na terenie Szkoły roślinami ozdobnymi.

S. Lipczyńska

 1.  

V..2017

Wycieczka do Muzeum Historii Rolnictwa w Szreniawie oraz Ogrodu Botanicznego i Palmiarni w Poznaniu.

Damian Jakóbczak,

Dominik Waszak

 1.  

IX 2016-VI 2017

Prowadzenie kroniki kółka ogrodnika i  kroniki Albatrosa

D. Jakóbczak, , P. Skórski,             D. Narczyński

 1.  

IX 2016-VIII 2017

Organizacja, pilotowanie i rozliczanie staży zagranicznych uczniów ZS im S. Mikołajczyka w Opatówku.

D.Waszak

 1.  

IX 2016-VIII 2017

Organizacja i rozliczanie praktyk sezonowych – jesiennych, wiosennych i letnich w roku szkolnym 2016/2017

D.Waszak

 1.  

IX 2016-VI 2017

Organizacja i kontrola zajęć praktycznych w gospodarstwach indywidualnych i kwiaciarniach

D.Waszak, nauczyciele zawodu

 1.  

Sesje egzaminacyjne 2017

Przygotowanie stanowisk do wykonywania zadań egzaminacyjnych w części praktycznej

S.Lipczyńska, M.Kruszakin

P.Skórski, I.Kasprzak

 1.  

Rok szkolny 2016/2017

Zajęcia ćwiczeniowe z przedmiotów zawodowych

Anna Wojewoda, Damian Jakóbczak

 1.  

Rok szkolny 2016/2017

Pielęgnacja kolekcji roślin chronionych w Polsce.

U.Wierucka

 1.  

Przed każdą sesją

Przygotowanie pracowni komputerowych do zajęć z nauki zawodu

I. Kasprzak, S.Przybyłek

 1.  

Zima 2016/2017

Remonty w obiekcie szklarniowym Szkolnego Warsztatu Ćwiczeń Praktycznych

 P. Skórski, I.Kasprzak

 1.  

Po ustaleniu

Organizacja szkoleń dla uczniów i rolników

E. Domagała, D.Waszak

 1.  

IX.-XI.2016

IV.-V.2017

Produkcja drzew i krzewów ozdobnych na potrzeby Szkolnego Warsztatu Ćwiczeń Praktycznych i egzaminu zewnętrznego

U.Wierucka

 1.  

IX.-XI.2016

III.-VI2017

Opieka nad Parkiem Przyszkolnym

 P. Skórski

 1.  

Wiosna 2017

Przygotowanie terenu Szkoły, boiska sportowego na potrzeby XX Targów Ogrodniczo-Rolniczych i Działkowych – wiosna 2016

 Zespół

 1.  

VI .2017

Przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów z przygotowania zawodowego w Ośrodku Egzaminacyjnym

M. Janiak, S. Janiczk – Malewska D. Waszak,

 1.  

VI.2017

Rozliczenie praktyk zawodowych i zajęć praktycznych w roku szkolnym

D.Waszak, wychowawcy

 1.  

VI.2017

Opracowanie harmonogramu praktyk wakacyjnych

D.Waszak