Podsumowanie działalności Kół Młodych Przyrodników Drukuj Email
Wpisany przez Zespól przedmiotów zawodowych   
środa, 14 czerwca 2017 07:49

 

Dnia 7 czerwca w Centrum Informacyjno-Doradczym Odnawialnych Źródeł Energii w Liskowie odbyło się podsumowanie działalności Kół Młodych Przyrodników . Udział wzięli opiekunowie Kół wraz z przedstawicielami uczniów. Koło Młodych Przyrodników w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku zostało utworzone dnia 7 grudnia 2011 roku. Założeniem działalności Koła jest kształtowanie postaw ekologicznych wśród młodzieży i wykształcenie w uczniach współodpowiedzialności za otaczające ich środowisko. Starosta Kaliski-pan Krzysztof Nosal podziękował członkom Kół za działania podjęte w roku szkolnym 2016/2017. Podkreślił ważność dbałości o środowisko, które jest naszym wspólnym domem. Rozdane zostały nagrody dla szkół i dla laureatów konkursu fotograficznego zorganizowanego przez Starostwo pt. FAUNA POWIATU KALISKIEGO. Spośród prac nadesłanych przez uczniów naszej szkoły najlepsze zdjęcie należało do Mateusza Pietrzaka z klasy IIIa, który odebrał nagrodę z rąk pana Starosty. Gratulujemy!!! Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem i zwiedzaniem Centrum.

                                                                                                               I.Kurdwanowska

                                                                                                               U.Wierucka