Witamy w nowym roku szkolnym

 

 Inauguracja roku 2014/2015 odbędzie się

01 września br. o godz. 9.00 

 

 

Rozpoczęcie nauki w Centrum Kształcenia Ustawicznego odbędzie się:

 

05 września br. o godz. 16.00

dla

* Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych klasa II, klasa III

* Technikum Uzupełniające dla Dorosłych

* Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy  K1, K2, K3

 

 

12 września br. o godz. 16.00

dla

*Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy K4, K5, K6 (nowo uruchomione) 

 
OFERTA EDUKACYJNA DLA MŁODZIEŻY
  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
 profil
kosmetyczny
 profil
matematyczno-informatyczny
 profil
językowo-informatyczny
  TECHNIKUM
 technik ogrodnik  technik architektury krajobrazu
 technik informatyk  technik mechanizacji rolnictwa
 technik obsługi
turystycznej
 technik agrobiznesu
  ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
 ogrodnik  mechanik-operator
pojazdów i maszyn
rolniczych
 fryzjer  kucharz
 pszczelarz  rybak śródlądowy
rolnik operator maszyn leśnych
 
OFERTA EDUKACYJNA DLA DOROSŁYCH
 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
 profil ogólny
 SZKOŁA POLICEALNA
 florysta  opiekunka środowiskowa
 technik rachunkowości  technik usług
kosmetycznych
 KURSY KWALIFIKACYJNE
 florysta  opiekunka środowiskowa
 technik rachunkowości  technik usług
kosmetycznych
 ogrodnik  mechanik-operator
pojazdów i maszyn
rolniczych
 technik ogrodnik  technik mechanizacji
rolnictwa
 

PARTNERZY

AKTUALNOŚCI

Odbiór dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
Więcej …
 
Rozpoczęcie roku szkolnego

Rok szkolny 2014/2015 rozpoczynamy 1 września  o godz. 9:00.

Miejsce uroczystości - boisko szkolne lub sala gimnastyczna.

 
Posiedzenie Rady Pedagogicznej
Więcej …
 

KÓŁKO OGRODNIKA