banertargowy

!! Nowy numer konta bankowego !!

 

Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej  85 8404 0006 2104 0022 4220 0002

 

 

Jeżeli chcesz uzupełnić swoje wykształcenie wybierz Naszą Szkołę!

 

 Aktualnie prowadzimy nabór :

  • do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych - dla kandydatów po gimnazjum, szkole podstawowej, zasadniczej szkole zawodowej,
  •  do Szkoły Policealnej,
  •  na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe. 

                                                                                Zapraszamy

 
OFERTA EDUKACYJNA DLA MŁODZIEŻY
  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
 profil
kosmetyczny
 profil
matematyczno-informatyczny
 profil
językowo-informatyczny
  TECHNIKUM
 technik ogrodnik  technik architektury krajobrazu
 technik informatyk  technik mechanizacji rolnictwa
 technik obsługi
turystycznej
 technik agrobiznesu
  ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
 ogrodnik  mechanik-operator
pojazdów i maszyn
rolniczych
 fryzjer  kucharz
 pszczelarz  rybak śródlądowy
rolnik operator maszyn leśnych
 
OFERTA EDUKACYJNA DLA DOROSŁYCH
 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
 profil ogólny
 SZKOŁA POLICEALNA
 florysta  opiekunka środowiskowa
 technik rachunkowości  technik usług
kosmetycznych
 KURSY KWALIFIKACYJNE
 florysta  opiekunka środowiskowa
 technik rachunkowości  technik usług
kosmetycznych
 ogrodnik  mechanik-operator
pojazdów i maszyn
rolniczych
 technik ogrodnik  technik mechanizacji
rolnictwa
 

PARTNERZY

KÓŁKO OGRODNIKA