Twój wybór - to Szkoła w Opatówku  !!! ZAPRASZAMY !!!

 


  

*** Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 ***

do szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum 

 

 

** Kandydat do szkoły **

 • od 11 maja (poniedziałek) do 2 czerwca (wtorek) składa dokumenty do co najwyżej trzech wybranych szkół ponadgimnazjalnych (wskazuje wybrane oddziały);
 • do 24 czerwca (środa) dokonuje ewentualnych zmian w decyzji o wyborze szkoły i składa (przenosi) dokumenty do ostatecznie wybranych szkół;
 • 26 czerwca (piątek) otrzymuje świadectwo ukończenia gimnazjum oraz  kserokopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
 • do 30czerwca (wtorek) dostarcza poświadczone przez dyrektora gimnazjum kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do wybranych szkół;
 • do 7 lipca (wtorek) składa oświadczenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

 

** Wymagane dokumenty **

 • PODANIE - KWESTIONARIUSZ OSOBOWY do pobrania w sekretariacie szkoły lub w załączniku;
 • 2 fotografie;
 • karta zdrowia;
 • orzeczenie lekarskie - skierowanie do lekarza do pobrania w sekretariacie szkoły (Technikum, ZSZ);
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
 • świadectwo ukończenia gimnazjum.

 

                                Uwaga od dnia 01.04.2015r. nastąpiła zmiana konta bankowego:

                                                85 8404 0006 2104 0022 4220 0002


 

 
OFERTA EDUKACYJNA DLA MŁODZIEŻY
  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
 profil
kosmetyczny
 profil
matematyczno-informatyczny
 profil
językowo-informatyczny
  TECHNIKUM
 technik ogrodnik  technik architektury krajobrazu
 technik informatyk  technik mechanizacji rolnictwa
 technik obsługi
turystycznej
 technik agrobiznesu
  ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
 ogrodnik  mechanik-operator
pojazdów i maszyn
rolniczych
 fryzjer  kucharz
 pszczelarz  rybak śródlądowy
rolnik operator maszyn leśnych
 
OFERTA EDUKACYJNA DLA DOROSŁYCH
 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
 profil ogólny
 SZKOŁA POLICEALNA
 florysta  opiekunka środowiskowa
 technik rachunkowości  technik usług
kosmetycznych
 KURSY KWALIFIKACYJNE
 florysta  opiekunka środowiskowa
 technik rachunkowości  technik usług
kosmetycznych
 ogrodnik  mechanik-operator
pojazdów i maszyn
rolniczych
 technik ogrodnik  technik mechanizacji
rolnictwa
 

PARTNERZY

AKTUALNOŚCI

Uroczyste zakończenie roku szkolnego i podpisanie porozumień z firmami
Więcej …
 
Szkolny Konkurs Języków Obcych
Więcej …
 
Zawody jazdy drużynowej na trenażerach kolarskich o Puchar Starosty Kaliskiego.

Dnia 10.06.2015r. w Zespole Szkół w Liskowie odbyły się zawody jazdy drużynowej na trenażerach kolarskich o Puchar Starosty Kaliskiego.

Nasza drużyna w składzie: Makaroński Jakub, Kaciupa Damian, Prymerska Natalia, Prymerska Aleksandra, Helt Paulina, Ugorny Dawid, Błaszczyk Dawid, Tarnowski Mateusz, Liberacki Robert, Chojnacki Mateusz, Cholajda Piotr, Woźniak Sławomir, Kasprzak Paweł zajęła II miejsce przejeżdżając dystans 39 km w 35min.

Wszystkim uczniom gratulujemy!!!

 

KÓŁKO OGRODNIKA