*** OFERTA DLA DOROSŁYCH ***

 

 

!!  WOLNE MIEJSCA  !!

 

 NABÓR DO KOŃCA SIERPNIA 

 

 

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W OPATÓWKU

proponuje szkoły dla dorosłych:

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

profil ogólny

  

SZKOŁA POLICEALNA

florysta, opiekunka środowiskowa, technik rachunkowości,

technik usług farmaceutycznych

   

KURSY KWALIFIKACYJNE

technik ogrodnik, ogrodnik, technik mechanizacji rolnictwa,

mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, florysta,

technik rachunkowości, technik usług kosmetycznych,

opiekunka środowiskowa

  


 

 
OFERTA EDUKACYJNA DLA MŁODZIEŻY
  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
 profil
kosmetyczny
 profil
matematyczno-informatyczny
 profil
językowo-informatyczny
  TECHNIKUM
 technik ogrodnik  technik architektury krajobrazu
 technik informatyk  technik mechanizacji rolnictwa
 technik obsługi
turystycznej
 technik agrobiznesu
  ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
 ogrodnik  mechanik-operator
pojazdów i maszyn
rolniczych
 fryzjer  kucharz
 pszczelarz  rybak śródlądowy
rolnik operator maszyn leśnych
 
OFERTA EDUKACYJNA DLA DOROSŁYCH
 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
 profil ogólny
 SZKOŁA POLICEALNA
 florysta  opiekunka środowiskowa
 technik rachunkowości  technik usług
kosmetycznych
 KURSY KWALIFIKACYJNE
 florysta  opiekunka środowiskowa
 technik rachunkowości  technik usług
kosmetycznych
 ogrodnik  mechanik-operator
pojazdów i maszyn
rolniczych
 technik ogrodnik  technik mechanizacji
rolnictwa

wniosek przyjęcia na KURS

 

PARTNERZY

KÓŁKO OGRODNIKA